Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Хижа Лопово

Намира се на около 13,5 км от с.Самуилово, като се следва макадамовия път за пр.Демир Капия и се хване отбивката при действащото Граничното поделение Лопово, на 1262 м надморска височина. Представлява масивна двуетажна постройка, която е преустроена офицерска сграда на бивша военна застава. Посреща туристи от 2011 година насам, общият капацитет е 16 легла, като гостите се настаняват в стаи с 4 и повече легла с общи санитарни възли. Отоплението е на твърдо гориво, има кухня и столова.
Наличие на туристическа маркировка: Недалеч от хижата минава жълта маркировка за прохода.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com