Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Бялата чешма

По времето на Първата световна война в землището на с.Самуилово е разположена Шеста пехотна бдинска дивизия, която през 1916 г. построява възпоменателна чешма-паметник, известна днес под името "Белата чешма". Надписът върху нея гласи: ”От Дунав през Тимок и Морава на Беласица 6-та пехотна Бдинска дивизия”. Паметникът се намира в югозападния край на обширна естествена, амфитеатрално разположена поляна, сред величествена чинарова гора. Там до 1990 г. се прави курбана на селото (наподобява родова среща), като традицията е възстановена през 2010. Празнува се последната събота от месец август, за хората от селото се организира традиционен обяд, провеждат се и спортни игри. На празника на селото "Успение Богородично", 15 август, следобеда, в местността Бялата чешма се организират традиционни борби с международно участие, свири музика.
Наличие на туристическа маркировка: От центъра на с.Самуилово до Бялата чешма водят две пътеки. Едната е със зелена маркировка и преминава през "Чардако" по специално изградена екопътека. Другата е синя и след Бялата чешма продължава в посока Лопово.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com