Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Църква "Света Великомъченица Неделя"

Храмът е построен наскоро и е единственият в петричка община, носещ името на Св. Неделя. Намира в местността Дебрало над селото, преди тематичния маршрут „Животът на кестена” да се влезе в ПП. Наличие на туристическа маркировка: Покрай храма минава синята маркировка на тематичния маршрут "Животът на кестена".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com