Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Крепост Чуката

Местността Чуката се намира на 250 м. югозападно от с. Коларово. Сондажни проучвания в крепостта Чуката при с. Коларово показаха, че този археологически обект има дълъг период на обитаване. Най-ранните следи би могло да се свържат с тракийската епоха, но липсва сигурна информация за същността на съоръженията от това време. Стратегическото положение на хълма на входа на пътя към прохода Демир Капия вероятно е обусловило още от дълбока древност военните функции на обекта. Това е била една от крепостите, които Юстиниан І изгражда при мащабните му строителни мероприятия към средата на VІ в. Тя е била част от укрепена линия в северните склонове на Беласица, която преграждала пътя на славяните по долината на Струма към Беломорието и Солун. Към края на Първото българско царство е възстановена и включена в укрепителните съоръжения на Самуил в долината на р. Струмешница. Обитаването на Чуката продължава и по-късно, като откритите материали показават, че към средата на ХІІІ в. има опожарявания. Най-късните материали се свързват със ХVІІ в. и свидетелстват, че дори и след османското завоевание животът тук е продължил, може би не с функциите на укрепление, а като начален пункт на коларския път към билото на Беласица и прохода Демир Капия. Коларският път през планината е дал и името на селото в подножието – Коларево, днес Коларово.
Към днешна дата в местността могат да се видят основи на стара черква, но руините не са експонирани добре за целите на туризма. Традицията е местните хора да се качват на обширната поляна в местността на втория ден на Великден за надборване с яйца и веселие. Има изградена дървена беседка.
Наличие на туристическа маркировка: Намира се в близост до маркирана със зелено пътека от с.Коларово към х.Лопово и е обект от тематичния маршрут "Пътуване в историята".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com