Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Крепост Чуката

Местността Чуката се намира на 250 м. югозападно от с. Коларово. Сондажни проучвания в крепостта Чуката при с. Коларово показаха, че този археологически обект има дълъг период на обитаване. Най-ранните следи би могло да се свържат с тракийската епоха, но липсва сигурна информация за същността на съоръженията от това време. Стратегическото положение на хълма на входа на пътя към прохода Демир Капия вероятно е обусловило още от дълбока древност военните функции на обекта. Това е била една от крепостите, които Юстиниан І изгражда при мащабните му строителни мероприятия към средата на VІ в. Тя е била част от укрепена линия в северните склонове на Беласица, която преграждала пътя на славяните по долината на Струма към Беломорието и Солун. Към края на Първото българско царство е възстановена и включена в укрепителните съоръжения на Самуил в долината на р. Струмешница. Обитаването на Чуката продължава и по-късно, като откритите материали показават, че към средата на ХІІІ в. има опожарявания. Най-късните материали се свързват със ХVІІ в. и свидетелстват, че дори и след османското завоевание животът тук е продължил, може би не с функциите на укрепление, а като начален пункт на коларския път към билото на Беласица и прохода Демир Капия. Коларският път през планината е дал и името на селото в подножието – Коларево, днес Коларово.
Към днешна дата в местността могат да се видят основи на стара черква, но руините не са експонирани добре за целите на туризма. Традицията е местните хора да се качват на обширната поляна в местността на втория ден на Великден за надборване с яйца и веселие. Има изградена дървена беседка.
Наличие на туристическа маркировка: Намира се в близост до маркирана със зелено пътека от с.Коларово към х.Лопово и е обект от тематичния маршрут "Пътуване в историята".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2019  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com