Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Заслон Гюлова поляна

Намира се в едноименната местност, в дясно на пътя х. Беласица – х. Конгур, на надморска височина 1031 м. Построен е през 1972 и представлява масивна едноетажна сграда, състояща се от кухня и спалня и осигурява подслон за десетина души. Няма обслужващ персонал.
Наличие на туристическа маркировка: От Петрич през х.Беласица до заслона води червена маркировка (продължава за х.Конгур, вр.Конгур, вр.Радомир и вр.Тумба).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com