Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Късноантична и средновековна крепост "Гяур калеси"

Крепостта Гяур калеси е разположена на 1,625 км. югозападно от гр. Петрич върху едно от последните възвишения по северните склонове на планината Беласица. Регистрирана е като недвижима културна ценност с местно значение. Петричката крепост функционира през Късноримската (ІІІ – ІV век)и Ранновизантийска епохи(VІ век), Първо българско царство и Византийско владичество (Х – ХІІ век), Второ българско царство (ХІІ – ХІV век) и Късно средновековие (ХV – ХVІ век) . Гяур калеси заема площ от 5-6 декара, като най-добре запазени и достъпни са южната кула и западната стена. Южната кула е изградена от камъни, споени с бял хоросан. Стените й са с дължина 12,5 м., дебелина 2,10 м. и запазена съвременна височина до 2,70 м. Западната стена също е изградена от камъни, споени с хоросан и е запазена в продължение на 50 метра.
Обектът все още не е експониран добре за целите на туризма; от там минава маркирана пътека за хижа Беласица.
Наличие на туристическа маркировка: През мястото минава пътека с червена маркировка от Петрич за х.Беласица.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com