Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Църква "Св. Николай"

Намира се в кв. Лешница и е завършена през 1868 г. Превръща се в център на борбите на българското население срещу гръцката пропаганда. Представлява трикорабна, псевдобазиликална и първоначално без нартекс. Последният е бил пристроен през 1924 г., заедно с камбанарията и емпорето (балкон - женско отделение) от кестеново дърво. По-късно, през 1940 г. е изградена днешната масивна нартика и камбанария. През 1995 г. в църквата възниква пожар, но скоро след това храмът е основно ремонтиран.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com