Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Църква "Успение Богородично"

Изградена е през 1857 г. със султански ферман. Построена е от най-опитните майстори от Дебър и от града и с доброволен безплатен труд на цялото население на Петрич. Камъни за строежа са пренасяни на ръка от градската река, а мраморните плочи за пода са били донесени от руините на античния град Хераклия Синтика. По план църквата „Св. Богородица“ е псевдобазиликална с притвор и допълнително изградена камбанария в западния ѝ край, над нартекса. Почти е унищожена от пожар през 1987. Впоследствие храмът е основно обновен.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com