Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Параклис "Св. Илия"

Построен е през 1923 г., намира се южно над града (над кв.Виздол). Разположен е на възвишението Илия баир, недалеч от Кула баир, където са разкрити стените на средновековната Петричка крепост - „Гяур калеси“. Обстоятелството, че при ремонтни работи около параклиса, е била намерена монетна находка от 200 медни монети на византийски императори от XII в., дава основание да се предположи днешната култова сграда да е изградена върху или в близост до средновековна църква, влизала някога в очертанията на външния – неукрепен град, който се е намирал под крепостта. Традиционно място за празнуване на Илинден.
Наличие на туристическа маркировка: немаркирана пътека

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com