Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Църква "Св. Георги"

Намира в източния край на кв. „Дълбошница“. Изградена е през 1920-21 г. в близост до съществуващ некропол от българи – бежанци от Егейска Македония. Камъните за градежа му са взимани от намиралите се на около 1 км в източна посока руини от манастира „Св. Спас“, разрушен през XIX в. Църквата е в днешния си вид от 1967 г., когато е изцяло изградена върху основите на по-стария храм. В новия храм се пренесени царските двери и Светите мощи на Йаков Костурски. Днес до църквата „Св. Георги“ се строи нова просторна сграда, в която ще се помещава неделно училище.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com