Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Връх Тумба

Връх Тумба е висок 1880 м. Издига се на главното планинско било, западно от връх Лозен и източно от връх Сечена скала. Има куполовидна форма със стръмни южни и северни склонове. Обрасъл е със субалпийска тревна растителност. При връх Тумба се пресичат държавните граници между България, Гърция и Република Македония. На върха е разположена гранична пирамида №1. От 2001 година през месец август ежегодно се организира международен туристически поход за изкачването на върха под мотото "Балкани без граници". Изходни пуктове за изкачването му са селата Ключ, Скрът, Габрене и хижа Лопово (на българска територия) и село Смолари и планинарски дом Шарена чешма (на територията на Република Македония).
Наличие на туристическа маркировка: подхода от с. Скрът до главното било е маркиран с жълта боя. Пътеката от разклона за село Скрът до Тумба е маркирана с червена боя

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com