Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Местност Сариев камък

Представлява голям заоблен камък. Според легендата, тук Крали Марко, идвайки от вр.Тумба, стъпва с коня си. На камъка има дупка, оставена от копитото на коня му. Стъпва тук и отскача за Маркови кладенци, които се намират отсреща в Огражден.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com