Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Местност Сариев камък

Представлява голям заоблен камък. Според легендата, тук Крали Марко, идвайки от вр.Тумба, стъпва с коня си. На камъка има дупка, оставена от копитото на коня му. Стъпва тук и отскача за Маркови кладенци, които се намират отсреща в Огражден.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com