Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
гр. Петрич

Храм "Св. Успение Богородично"
Църквата "Успение Богородично" в гр.Петрич е построена през 1857 г. и е обявена за паметник на културата. При пожар през 1987 г. са унищожени вътрешната украса и художествените произведения в храма. Оцеляват единствено стенописите в притвора. Църквата е трикорабна с полуцилиндрична апсида, галерия и притвор. Корабите са разделени от 6 дървени колони с аркади. Входовете са 4, разположени на западната, южната и на северната стена към олтара. Монолитните каменни рамки на прозорците отвън са украсени с издялани релефно орнаменти – виеща се клонка с цветове. Притворът е преустроен през 1922 г.,  е покрит с напречен свод. Тогава е изградена и камбанарията, висока 16 м. Градежът е с необработени камъни, със замазани фуги.

Църква “Св. Николай Чудотворец“
Намира се в кв. Лешница, гр. Петрич и е завършена през 1868 г. Превръща се в център на борбите на българското население срещу гръцката пропаганда. Тя е трикорабна едноапсидна псевдобазилика с обширно женско отделение в западната част на наоса. През  1940 г. е изградена днешната масивна нартика и камбанария, а 1960 г. от стария притвор са обособени кръщелна и параклис. Трите кораба са разделени от измазани дървени колони. Централният кораб е засводен полуцилиндрично, а страничните са покрити с плоски касетирани тавани. На 21 септември 1995 г. в църквата възниква пожар, но скоро след това храмът е основно ремонтиран.

Църква "Св. Великомъченик Георги"
Намира се в източния край на кв. „Дълбошница“, гр. Петрич.. Изградена е през 1920-21 г. в близост до съществуващ некропол от българи – бежанци от Егейска Македония. Църквата е скромна, еднокорабна базилика с малка аркада от запад. За нейните размери съдим по устройствения план на града от 1924 г. Камъните за градежа й са взимани от намиралите се на около 1 км в източна посока руини от манастира „Св. Спас“, разрушен през XIX в. По – късно, през 1967 г.,  върху основите на старата църква, изгражда новият храм “Св. Вмчк Георги“.  В новия храм се пренесени царските двери и Светите мощи на Йаков Костурски. Днес до църквата се строи нова просторна сграда, в която ще се помещава неделно училище.

Църква "Въведение Богородично"
Намира се в гробищния парк на града. През 1934 г. дарителят Анастас Антикаджиев започна градежа на малка псевдобазилика със звънарна, в памет на съпругата си Мария. На следващата година църквата е готова, осветена и дарена на жителите на Петрич.

Петрички манастир „Света Петка”
Разположен е в западните покрайнини на град Петрич, започва да се строи през 1912 г.  В архитектурно отношение представлява комплекс от черква, жилищни и стопански постройки и параклис „Св. Мчца Неделя“. Манастирският храм е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор сграда, с камбанария над входа. Неделима част от манастирския ансамбъл е и вековното дърво в двора, което привлича вниманието на посетителите с величествената си снага, извисяваща се над целия комплекс.

Параклис "Св. Илия"
Построен е през 1923 г., намира се южно над гр. Петрич (над кв.Виздол). Разположен е на възвишението Илия баир, недалеч от Кула баир, където са разкрити стените на средновековната Петричка крепост - „Гяур калеси“. Обстоятелството, че при ремонтни работи около параклиса, е била намерена монетна находка от 200 медни монети на византийски императори от XII в., дава основание да се предположи днешната култова сграда да е изградена върху или в близост до средновековна църква, влизала някога в очертанията на външния – неукрепен град, който се е намирал под крепостта. Традиционно място за празнуване на Илинден.

Местност Рупите

Църква "Света Петка"
Намира се в местността Рупите, на 10 км североизточно от град Петрич. Църквата е построена през 1994 г., в непосредствена близост до къщата на известната пророчица баба Ванга. Стенописите и иконите са дело на Светлин Русев, дърворезбите - на Григор Паунов. Интересът към нея е голям, преди всичко  поради местоположението й, връзката с пророчицата и нетрадиционния архитектурен облик и художествена украса.

Село Беласица

Църква "Свети пророк Илия"
Намира се в село Беласица. Храмът е паметник на културата, построен е 1897 и е най-старата църква в Подгорието. Трикорабна псевдобазилика с външна галерия от запад и юг. Художествена стойност има интериорът на църквата, който е оформен през 1910 г. от зографите Теофил Минов и Мина Марков от с. Каракьой, Серско, и е запазен напълно. Таваните са касетирани, рисувани с орнаментални мотиви. Стенописите по част от стените, апсидата и страничните ниши на източната стена са изпълнени в традицията на късно възрожденската църковна живопис. Иконостасът е рисуван, с частична резба по царските двери, венчилката и кръжилата. Храмов празник - на Свети Илия (20 юли).На Илинден там се прави курбан.

Село Коларово

Църква "Св. Вмчк. Димитрий Солунски"
Намира си в с. Коларово. Свързана е с провеждането на традициония събор на селото, който се провежда на 26 октомври - Димитровден. Намира се в един и същи двор с църквата "Св. Мина".

Църква "Св. Мина"
Намира се в с. Коларово в един и същи двор с църквата "Св. Вмчк. Димитрий Солунски".

Църква "Света Великомъченица Неделя"
Храмът е построен наскоро и е единственият в петричка община, носещ името на Св. Неделя. Намира в местността Дебрало над село Коларово, преди тематичния маршрут „Животът на кестена” да влезе в Природен парк ”Беласица”.

Село Самуилово

Църква „Свето Успение Богородично“
Намира се в с. Самуилово. Традиционният събор на селото се провежда всяка година на 15 август - Успение Богородично.

Село Камена

Църква "Св. Борис"
Намира се в село Камена. Храмовият празник е на 2 май - Борисовден.


Параклис "Св. Петка"
Новопостроен, намира се на североизток от село Камена, сред борова горичка. Има чешма, навес с пейки и маси.

Село Яворница

Църква "Св.Св. Кирил и Методий"
Намира се в с. Яворница. Построена през 1926-та година. На втория ден от Великден там се събират местните и се прави надборване с яйца, разпродават се даренията на черквата и при възможност се организират народни борби и други състезания.

Църква "Св. Петка"
Църквата е разположена в с. Яворница. На храмовият празник (Света Петка на 14 октомври) се прави курбан в двора на черквата. От параклис "Свето Благовещение" се тръгва в посока центъра на селото и на първата пресечка се завива надясно. Минава се покрай детската градина и кметството и се продължава направо по циментирана улица до последната къща от селото, където се завива надясно за черквата.

Параклис "Свето Благовещение"
Намира се на асфалтовия път от Яворница към Ключ.

Село Ключ

Църква "Св. Пророк Илия"
Намира се в село Ключ. На 20 юли, Илинден - денят на Пророк Илия, в двора на черквата се прави курбан. Традиционният събор на селото се провежда пред общината на 2 август - Илинден по стар стил.

Село Скрът

Църква "Възнесение Господне"
Намира се в село Скрът. Черквата "Възнесение Господне" е построена през 1918 година, а е осветена през 1924 година. Според стари предания в Скрът преди това е имало около 12 малки черкви и оброчища. В момента са оградени руините на черквите "Св. Теодор Тирон" , "Св. Димитър" (Митрова черква), "Св. Илия" (Илинденска черква) и "Св. Георги".

Параклис „Св. Димитрий”
Намира се на 500 м южно от центъра на село Скрът, до потока Доло - ляв приток на река Ремешница. Параклисът е построен наскоро, има чешма, пейки и маси.

Параклис „Св. Архангел”
Намира се между с.Скрът и с.Габрене, южно от асфалтовия път между селата.

Село Габрене

Църква "Св. Параскева"
Намира се в село Габрене. Има хубав двор и голяма чешма. На Летния Петковден (26 юли) –се прави курбан в двора на черквата. Съборът на селото се прави в почивен ден (последната събота от юли), като вечерта пред читалището има музикална програма. На следващия ден се организират борби и състезания на поляната пред паметника в края на селото.

Параклис "Св.Георги"
Намира се в село Габрене. Малък параклис "Св.Георги" в м. Гергьова черква, местните хора празнуват там Гергьовден.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com