Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Водопад Мангъро

Разположен е сред чинарова гора в местността Мангърското, на потока Доло - ляв приток на река Ремешница. Водният пад е с височина 9-10 м. Особено красива е гората през есента, когато целите склонове са покрити с есенни циклами.
Наличие на туристическа маркировка: От Скрът до Мангъро се следва синя маркировка.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com