Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Яворнишки водопад

Намира се на р. Яворнишка сред чинарова гора. Очакват ви любопитни факти за пеперудите и цветята на Беласица, които ще научите от таблата по пътеката.
Наличие на туристическа маркировка: От Яворница до водопада има маркирана със синьо пътека (тематичен маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица”)

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com