Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Яворнишки водопад

Намира се на р. Яворнишка сред чинарова гора. Очакват ви любопитни факти за пеперудите и цветята на Беласица, които ще научите от таблата по пътеката.
Наличие на туристическа маркировка: От Яворница до водопада има маркирана със синьо пътека (тематичен маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица”)

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com