Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Чардако

На 800 м от центъра на селото, следвайки екоътеката към Бялата чешма, има изградена дървена платформа, изнесена над дерето и прикрепена към стеблата на дърветата (наподобява чардак), с обособено място за пикник и чешма.
Наличие на туристическа маркировка: Покрай мястото минава зелената маркировка за Бялата чешма.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com