Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Връх Радомир

Радомир е най-високият връх на планината Беласица - 2029 метра. До 1942 година той носи името Калабак, име все още използвано от местното население. Новото му име е дадено в чест на българския цар Гаврил Радомир. Издига се на главното планинско било, западно от връх Дебело бърдо и източно от връх Лозен. Има пирамидална форма с много стръмни западни и южни склонове. Обрасъл е със субалпийска тревна растителност. По билото му минава държавната граница между България и Гърция.
Върхът е маркиран с гранична пирамида №24. Наличие на туристическа маркировка: От Коларово до Радомир се следва първо зелена, после жълта и накрая червена маркировка. Подстъпи към върха, по маркирани пътеки, има още от Петрич, Беласица и Самуилово.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com