Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Гьолчето

Най-посещаваното място над Коларово, използва се като място за пикник (има беседка). То е единственото естествено езеро в българската част на планината, заобиколено е от кестенова гора. Над езерото има импровизирана чешма. Езерото е малко и през по-горещите години пресъхва. Очакват ви невероятните обитатели на кестеновата гора, в помощ ще ви бъдат таблата на тематичната пътека „Животът на кестена”. В района на езерото може да наблюдавате жаби, тритони, сухоземни костенурки, както и интересни растителни видове като някои орхидеи.
Наличие на туристическа маркировка: От Коларово до Гьолчето се стига по маркирана пътека, синя маркировка (Тематичен маршрут „Животът на кестена”)

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com