Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Връх Конгур

Ко̀нгур (1951 м.), наричан още Голям Ко̀нгур, Ко̀нгуро или Ко̀нгоре се издига се на главното планинско било, има куполовидна форма със заоблени склонове и е обрасъл със субалпийска тревна растителност. От североизточното му подножие в местността "Гингеро" извира река Луда Мара. Върхът е най-високата точка на резерват Конгура. По билото му минава държавната граница между България и Гърция. Връх Конгур е маркиран с гранична пирамида №28. Изходни пунктове за изкачването му са хижите Беласица и Конгур. От 2008 година всяка първа неделя на месец май туристическо дружество "Калабак" организира масово изкачване на върха от град Петрич, в рамките на програмата за празника на града Гергьовден.
Наличие на туристическа маркировка: От Петрич през х.Беласица до върха води червена маркировка (продължава за вр.Радомир и вр.Тумба).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com