Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Лешнишки водопад

Водопад на река Лешнишка, на около 1,8 км югозападно от хижа „Беласица“. Височината на водния пад е 6,5 м. Разположен е в тясно и живописно дере. Тук може да усетите истинската прохлада на планината и в най-горещите летни дни. Пътеката е разработена като тематична, по пътя ще имате възможност да научите интересни факти за нашите приятели – дърветата. Бъдете внимателни, защото на места има ерозирани и стръмни участъци.
Наличие на туристическа маркировка: От хижата до водопада се достига по един от тематичните маршрути в планината — пътека „Приятели“, маркирана е със син цвят.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com