Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Резерват "Конгур"

Разположен е в границите на ПП Беласица. Обявен е през 1988 г. с цел да се опазят естествени горски екосистеми от обикновен кестен и обикновен бук.
Наличие на туристическа маркировка: По границите на резервата върви жълта маркировка (Петрич-бившата застава "Папреница"-вр.Конгур) и червена (Петрич-х.Конгур-вр.Конгур).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com