Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Късноантична и средновековна крепост "Гяур калеси"

Обектът е разположен на 1 625 метра югозападно от гр. Петрич. "Гяур калеси" представлява крепост съществувала от късноримската до късносредновековната епоха VІ - ХІХ век. Крепостта е стражева с размери 5-6 декара. Тя има елипсовидна форма и заема най-високата част от едно възвишение със стръмни склонове от изток, запад и север. Средновековната крепост от XII – XIII  век е изградена върху руините на антична крепост от края на IV век. Крепостната стена е дебела 1,80 м и огражда цялото възвишение. Градежът е от ломен камък, споен с бял и червен хоросан. От юг е построена масивна петоъгълна кула, а от изток – бастион и потерна.
Крепостта е защитавала дясната страна на р. Струма при входа на Рупелското дефиле. Осигурявала е контрол над долината на р. Струмешница, пътя Струмица – Мелник и отклонението за Солун. Имала е визуална връзка с Мелнишката крепост и на югоизток с Кулата. Оттук е можело да се следи движението по склоновете на планината Огражден и южната част от долината на Средна Струма.
През средните векове крепостта е била опожарена. Името и опожаряването на крепостта дават основание на учените да считат, че тук се е развила жестока битка, в резултат на която Петрич пада под турско иго. Най-вероятно името „Гяур калеси” – „Крепост на българите” е дадено от турците по време на пристигането им по тези места, когато това е била основната крепост, която е противостояла на османските нашественици.
Днес крепостта „Гяур калеси” е основен елемент в герба на град Петрич.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com