Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Средновековна крепост "Чуката"

Местността е разположена на 250 метра югозападно от с. Коларово. На това място още през ІV-V век възникнало укрепление което е охранявало пътя за прохода Демир Капия. Животът в крепостта е продължил и през Х-ХІV век. От това време са запазени основи на каменна кула, а от Възраждането - на оброчище.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com