Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Gradishteto ancient fortress

It’s located on a slope in the south side of the Ograjden Mountain, around 2.5 km northeast of the village of Parvomay.  The construction occupies an area of 10 hectares. Some parts of the 1-1,20 meters wide, 1,30 meters high fortress wall have been found and preserved. It was made of big crushed stones. Some of the artefacts fpund at the site are fragments of the construction and folk-style ceramics from the Thracian and late-antiquity period, a votive tablet of Bendina-Artemida etc.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2019  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com