Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Антична крепост Градището

Намира се на възвишение на южния склон на планината Огражден, на около 2,5 км североизточно от село Първомай. Площта на обекта е около 100 дка. Разкрити са части от крепостната стена с дебелина 1-1,20 м., изградена от големи ломени камъни, запазена на височина  до 1,30 м. Находки: фрагменти от строителна и битова керамика от тракийската епоха и от късната античност, оброчна плочка на Бендина - Артемида и др.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com