Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Европейски велосипеден маршрут „Пътят на Желязната завеса” (EuroVelo 13) - участък ГКПП Златарево-с.Марино поле (41 км)

Населени места, през които минава маршрута: с.Скрът - с.Ключ - с.Яворница (черен път - част от стария път за Петрич), с.Яворница - с.Самуилово (асфалт), с.Самуилово - с.Коларово - с.Беласица - Петрич (черен път - част от стария път за Петрич), Петрич - с.Дрангово - мост над р.Струма (асфалт), мост над р.Срума - с.Марино поле (черен път).
История и описание: „Пътят на Желязната завеса” е един от европейските велосипедни коридори, образуват мрежата, наречена ЕвроВело. Маршрутът преминава покрай границата, която след Втората световна война разделя Европа на Източен и Западен блок. Тази граница наречена от Йозеф Гьобелс „Желязна завеса” е жестоко охранявана и възпрепрятства просперитетът на регионите в нейна близост. В същото време изолацията позволява съхранението на дивата природа. Въпреки това учените са установили, че дори 20 години след премахването на съоръженията има диви животни от второ поколение, които не пристъпват граничната бразда. Това е една от причините световният съюз за дива природа  да обяви инициативата „Зелен пояс”. По идея на евродепутата Михаел Крамер на 9 септември 2005 г. Европейският парламент включва „Пътят на Желязната завеса” в доклада си „Нови перспективи и предизвикатествапредизвикателства за устойчив туризъм в Европа” като „велосипеден маршрут, който ще съхрани спомена за разделението на континента, ще покаже как то е било превъзмогнато чрез мирно обединение и ще популяризира една европейска идентичност”.
 Дължината на маршрута от Баренцово море на север до Черно море на юг е над 10000 км. Той съчетава запазените природни територии по протежението на бившите охранявани граници с историческото и културно наследство на Европа. Преминаването му с велосипед може да бъде устойчив туристически продукт и да насърчи регионалното и местното развитие в общности, които навремето са пострадали от разделението на Европа.
Южната част на маршрута преминава през граничните райони на Балканските страни: Румъния, Сърбия, България, Македония, Гърция и Турция.
За да бъде спазена темата на велосипедния маршрут за цялото му протежение в Европа изборът на неговото трасе трябва да бъде съобразен със следните пет водещи принципа:
• да преминава възможно най-близо до границите от времето на Студената война
• да прекосява границите възможно най-често от държава в държава
• да включва много места с исторически характер от времето на Студената война
• да използва пътища и алеи удобни за велосипедисти на дълги разстояния
• да избягва пътища с натоварен автомобилен трафик

Възможности за нощувка: наличната настанителна база в с. Скрът, с.Яворница, с.Ключ с.Самуилово, с.Коларово и гр.Петрич.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com