Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
с. Самуилово - Камешнишки/”Срамежлив" водопад - параклис "Св. Петка" - с. Самуилово (7,7 км)

Наличие на туристическа маркировка: с. Самуилово - м. Бялата чешма (зелена), м. Бялата чешма - Камешнишки/”Срамежлив" водопад (синя), Камешнишки/”Срамежлив" водопад - с.Камена - параклис "Св. Петка" - с. Самуилово (няма).
Необходимост от нощувка: не е необходима

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com