Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
с. Коларово - м. Чуката - м. Лопово - пр. Демир Капия - с. Коларово (20 км)

Наличие на туристическа маркировка: с. Коларово - разклон за Лопово (зелена), разклон за Лопово - пр.Демир Капия (жълта).
Необходимост от нощувка: х.Лопово

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com