Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
с. Ключ - вр. Тумба - с. Скрът - с. Ключ (28,1 км)

Наличие на туристическа маркировка: с.Ключ - разклон подбилен път (жълта), разклон подбилен път - вр.Тумба (червена), разклон за с.Скрът - с.Скрът (жълта), с.Скрът - с.Ключ (няма).
Необходимост от нощувка: нощувка на палатка в м.Щаба.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com