Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
с. Камена – Камешнишки водопад – малък водопад на р. Камешница – параклис „Великденската църква” - с. Камена (4,3 км)

Наличие на туристическа маркировка: с. Камена – Камешнишки/”Срамежлив" водопад – малък водопад на р. Камешница (няма), малък водопад на р. Камешница – параклис в местността „Великденската църква” - с. Камена (зелена).  
Необходимост от нощувка: не е необходима

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com