Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Зимен маршрут: Петрич - х.Конгур - вр.Конгур - вр.Радомир - м.Лопово - с.Самуилово (30,5 км)

Наличие на туристическа маркировка: Петрич - разклон за х.Беласица (жълта), разклон за х.Беласица - х.Конгур - м.Вършилото (червена), м.Вършилото - вр.Конгур - вр.Радомир - разклон за Лопово (зимна, но на места липсва), разклон за Лопово - разклон за с.Самуилово (жълта), разклон за с.Самуилово - с.Самуилово (синя)
Необходимост от нощувка: х.Конгур и х.Лопово

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com