Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Петрич - х.Конгур - вр.Конгур - вр.Радомир - вр.Тумба - с.Скрът (49 км)

Наличие на туристическа маркировка: Петрич - разклон за х.Беласица (жълта), разклон за х.Беласица - х.Конгур -вр.Конгур - вр.Радомир - вр.Тумба (червена), разклон за вр.Тумба - с.Скрът (жълта).
Необходимост от нощувка: х.Конгур и една нощувка на палатка в близост до подбилния път (м.Овчарника или м.Щаба).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com