Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Читалища

Към читалищата в община Петрич има множество самодейни ансамбли и състави, които поддържат жива фолклорната традиция и богатство на района. Чрез потомците на заселилите се тук след войните бежанци от Егейска и Вардарска Македония, са пренесени и продължават да битуват фолклорът и традициите на българското население от тези райони.
Изпълненията на творческите колективи на читалищата от Петрич и Подгорието украсяват местни, регионални и национални празници, събори и фестивали. Фолклорните песни и танци имат голям потенциал и като туристическа атракция. Живото изпълнение предизвиква вълнение у всеки и често подканва домакини и гости да се хванат заедно и разкършат снага на хорото.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com