Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Национален детски конкурс "Южни слънца"

Националният конкурс "Южни слънца" има за цел да се стимулира творческата енергия на българските деца в областта на танцовото изкуство, да предостави възможност на талантливите деца да изявят пълноценно своите заложби, да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор и да се осъществи приемственост между поколенията - популяризиране на различните видове танцови изкуства.
Конкурсът се провежда от 2000 г. насам през месец май, като днес направленията са фолклорно надиграване и танцово изкуство. Организира се от Общински детски комплекс – Петрич, Община Петрич, Регионалния инспекторат по образование в Благоевград и Националният дворец на децата - София.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com