Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Международен фестивал за детско-юношеска песен "Изгряват звезди"

Националният фестивал на детско-юношеската забавна песен "Изгряват звезди" се провежда от 2001 г. насам и успя да се утвърди като престижно поле за изява на млади таланти. Той създаде добра традиция за откриване и утвърждаване на млади певци и музиканти и се вписва трайно в културния календар не само в община Петрич, но и в цялата страна. Провежда се през месец май, а организаторите са Община Петрич и Фондация "Изгряват звезди".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com