Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Международен фестивал "Златен кестен"

Стартира през есента на 1992 г. като Фестивал на българската градска песен. Днес събитието се е вписало трайно в културния календар на района и страната, а географският му обхват надхвърля границите на страната. От няколко години насам в рамките на фестивала се провежда конкурс за нова песен в стил поп и рок музика.
Провежда се през октомври, като с всяка година расте броят на участниците и популярността на този незабравим и обичан празник.
Организатори на фестивала са община Петрич и читалище „Братя Миладинови” – гр. Петрич, при отлично взаимодействие с Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2021  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com