Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Общински събор на народното творчество "Южен гердан"

Фолклорният общински събор за самодейни състави „Южен гердан” е истински преглед на народното певческо и танцувално изкуство в Петричката община. Участниците представят песни, които се предават от поколения в огражденските, подгорските и полските села около Струма. Снажни танцьори и кръшни танцьорки вият хора под звуците на зурните и тъпана. Провежда се всяка година, от 1992 г. насам, в село Първомай на 1 май (Празника на селото). Отличените участници представят Петричкия район на национални фолклорни фестивали и събори.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com