Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Общински събор на народното творчество "Южен гердан"

Фолклорният общински събор за самодейни състави „Южен гердан” е истински преглед на народното певческо и танцувално изкуство в Петричката община. Участниците представят песни, които се предават от поколения в огражденските, подгорските и полските села около Струма. Снажни танцьори и кръшни танцьорки вият хора под звуците на зурните и тъпана. Провежда се всяка година, от 1992 г. насам, в село Първомай на 1 май (Празника на селото). Отличените участници представят Петричкия район на национални фолклорни фестивали и събори.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2019  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com