Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Фестивал на кестена

Това е фестивал в чест на Беласишките кестенови гори – най-обширните гори от питомен кестен не само в България, но и на целия Балкански полуостров. По време на фестивала можете да се насладите най-доброто от уникалната природа на планината и най-интересното от бита и културата на местните хора. Събитието е съпътствано с музикално артистична програма с песни, танци, обичаи, хумор и забава от подгорските села, различни конкурси за деца и възрастни, както и забавления в гората сред природата на Природен парк „Беласица”. Допълнителни атракции и експозиции допринасят за неповторимата атмосфера на фестивала.
Фестивалът се проведе за първи път през есента на 2012 г. в с. Коларово и бе организиран от Дирекция Природен парк „Беласица”, като идеята е да се превърне в ежегодно събитие.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com