Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Цветница

Празникът се провежда всяка година на хижа "Беласица", над Петрич, като датата се мени в зависимост от религиозният календар. Събитието включва празнична програма, спортни игри, конкурс за рисунка, конкурс за най-красиво момиче "Мис Божура" и най-силен мъж в силовия многобой.
Организира се от Сдружение "Цветница".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2019  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com