Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Цветница

Празникът се провежда всяка година на хижа "Беласица", над Петрич, като датата се мени в зависимост от религиозният календар. Събитието включва празнична програма, спортни игри, конкурс за рисунка, конкурс за най-красиво момиче "Мис Божура" и най-силен мъж в силовия многобой.
Организира се от Сдружение "Цветница".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com