Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Карнавален празник „Сурва”

Новогодишните маскирания (т.нар. карнавални игри) и русалийските игри са два народни календарни обичая, запазили живия български дух на населението в подножието на Беласица. Те са свързани с така наречените „погани дни” (мръсни дни), започващи от Коледа (24 декември) и завършващи на Йордановден (6 януари), т.е. в края на изтичащата и началото на Новата година. В миналото тези обичаи са е изпълнявали в продължение на целия посочен период, а днес само на 1 януари (Василовден), известен на местното население и под името „Сурва”.
Традицията сочи, че новогодишните маскирания са обичай, характерен за местното население, докато русалийските игри са донесени от големите бежански вълни, залели Петрич и района след 1913 г., като неговите носители са българите – преселници от Кукушко, Гевгелийско и Енидже Вардарско. С течение на времето двата обичая са се преплели и днес са неразделна част от обредната система на населението от Петрич и района. В града русалийските игри се съчетават със станчинарско (кукерско) шествие и представляват единен карнавален празник – Сурва.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com