Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Belasitsa Nature Park Direcotorate

Belasitsa Nature Park Directorate is a legal entity under the authority оf the Executive Forest Agency оf Ministry оf Agriculture аnd Food.  The Directorate was established on 01.09.2008.

Contacts:
Belasitsa Nature Park Direcotorate
14 Belasitsa str, Kolarovo village

E-mail: dppbelasica@iag.bg, dppbelasitsaabvbg
Web:
Opens external link in new windowhttp://belasitsa.net

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com