Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Община Петрич

Община Петрич е разположена в южната част на Благоевградска област и в югозападната част на България на площ 650 000 дка.
Населението през 2001 г. е 57689, като 29606 души живеят в гр. Петрич.
На североизток граничи с община Сандански, а на север – с община Струмяни. На запад и на юг са държавните граници - съответно с Македония и Гърция.
Община Петрич е активно балканско и европейско кръстовище между две морета – отстои на 90 км от Солунското пристанище на Бяло море, където България има неутрален сектор за търговски обмен по Средиземно море, и на 380 км от пристанището Вльора в Албания на Адриатическо море.
Работно време на Центъра за услуги за услуги и информация на гражданите (партера в сградата на Община Петрич) за работа с граждани:
8.00-17.30 часа
Почивни дни: събота и неделя

Работно време на Общинска администрация Петрич с граждани:
8.30-12.00 часа 13.30-16.30 часа
Почивни дни: събота и неделя

Контакти:

Петрич, 2850
ул."Цар Борис ІІІ" №24
e-mail:  oa_petrich@mbox.contact.bg
Тел.: +359 745 69112; +359 745 69111
Факс: +359 745 62090

Opens external link in new windowwww.petrich.egov.bg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com