Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Пощенски станции
Населено място П. код Адрес Телефон
Петрич 2850 ул. "Славянска" № 4 0745/60-180
Ръждак 2856 - -
Беласица 2881 ул. "Беласица" № 17 07423/21-15
Коларово 2880 ул. "Беласица" № 24 07423/21-12
Самуилово 2879 ул. "Цар Калоян" № 8 07423/21-03
Камена 2878 - -
Яворница 2896 ул. "Изгрев" № 5 074202/586
Ключ 2899 ул. "Цар Самуил" № 13 074202/212
Скрът 2897 ул. "Антон Попов" № 12 07428/22-10
Габрене 2898 ул. "Родина" № 16 07428/24-12
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com