Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Rockfeller General Hospital- Petrich

Address: 52 Rockfeller str, Petrich

Medicine divisions: Internal medicine, Cardiology, Children’s diseases, Neurology, Obstetrics and Gynecology, Surgery and Orthopedics, lab, ultrasound and x-ray diagnostics, diagnostics and consultations with other hospital specialists.
For more info:
Opens external link in new windowhttp://www.bolnicapetrich.com

First-Aid and Emergency center - Petrich

Address: Rockfeller str.,Petrich
For more info:
Opens external link in new windowhttp://www.csmp-bl.com/filiali/petrich.html

Specialized hospital for rehabilitation - “Marikostinovo” ltd.

Address: Marakostinovo village, Petrich Municipality
Medical institution, specialized to treat disorders of the locomotor system, the peripheral nervous system and gynecologic diseases.
For more info:
Opens external link in new windowhttp://sbr-marikostinovo.com

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com