Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Железопътен транспорт

Територията на общината се обслужва от жп транспорт. Тук преминават международната жп линия, свързваща София със Солун (през граничната гара Кулата) и второстепенната линия Генерал Тодоров-Петрич.
Възможностите на жп транспорта към настоящия момент не се използват достатъчно; така например международният пътнически превоз към Солун е преустановен от няколко години насам.
По маршрута София - Петрич има няколко влака на ден в двете посоки. За повече информация, моля разгледайте разписанието на БДЖ:
Opens external link in new windowhttp://razpisanie.bdz.bg/site/search.jsp

Автобусен транспорт

По маршрута София - Петрич има няколко автобуса на ден в двете посоки. За повече информация, моля разгледайте разписанието на Централна автогара София: Opens external link in new windowhttp://www.centralnaavtogara.bg или се обадете на Автогара Петрич – Информация: тел. 0745/62136
Всички села от района се обслужват от автобусна линия на всеки час в двете посоки с начална точка автогарата в Петрич.

Международен транспорт

За съжаление международният железопътен превоз на пътници към Солун е преустановен от няколко години насам.
През територията на петричка община преминават международните автобусни линии София-Струмица и София-Солун.
По линията София-Струмица преминава по един автобус на ден в двете посоки със спирка в Петрич.
По линията София-Солун преминават по няколко автобуса на ден в двете посоки, като само една от фирмите спира в Петрич.
За повече информация, относно двете направления, моля разгледайте разписанието на Централна автогара София: Opens external link in new windowhttp://www.centralnaavtogara.bg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com