Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Беласица – основен район за пеперудите

Поради голямото разнообразие на дневни пеперуди Беласица е обявена и като един от основните райони за пеперудите в България.
Така определеният район обхваща част от планината Беласица на север до долината на река Струмешница, а на юг до държавната граница с Гърция.
Причините за включването на района са: наличие на важни популации на 20 от важни за опазване видове, особено на Pieris ergane, Lycaena dispar и Maculinea arion.

Важни за опазване видове дневни пеперуди в района: Thymelicus acteon, Zerynthia polyxena, Parnassius mnemosyne, Pieris ergane, Pontia chloridice, Lycaena dispar,L. ottomanus, Pseudophilotes vicrama, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Maculinea arion, Plebejus sephirus, Polyommatus eroides, Erebia medusa, Apatura iris, A. ilia, Neptis rivularis, Melitaea trivia, M. aurelia, Brenthis hecate.

Повече за основен район за пеперудите „Беласица“ можете да научите тук:
Opens external link in new windowhttp://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/area_bg.php?q=02_belasitsa

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com