Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Планината може да се опише като рай за ботаниците, предвид нейното флористично разнообразие. Тя се простира от Дойранското езеро на запад до езерото Керкини на изток. Рупелският пролом на река Струма я отделя на изток от планината Ангистро (Сенгелска планина).
Изградена е от метаморфни скали, оформили красиви хълмове, изобилстващи от водни потоци. Долчинки като „Лилавото езеро” (Мави гьол на турски) и „Красивият склон” над село Ано Пороя (Горни Порой) са уникални. Най-известният гръцки връх е Исти бей с надморска височина 1600 м, а най-високият е 2031 м и няма име. Две международни европейски пътни артерии пресичат планината - идващата от България E4 и започващата от Александруполис , Гърция, E6. Планината е приютила множество села: Кастануса (Палмеш), Платанакия (Шугово), Макриница (Мътница), Ано Пороя (Горни Порой), Като Пороя (Долни Порой), Акритохори (Дервент), Омало-Тракико (Рамна и Турчели), Мандраки (Мандраджик), Вирония (Хаджи бейлик), Нео Петрици (Ветрен) и близките села Родополи (Гара Порой), Ливадия (Джума махала), Керкини (Бутково).
Планината е част от Националния парк „Езеро Керкини” и 255,500 хектара от нея представляват специална защитена зона с кодово название OROS BELLES, GR1260001. Това е много важно място за грабливи птици като морския орел, големия креслив орел, царския орел и белошипата ветрушка.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com